TOEIC TESTS
097778.3920(Zalo)

HappyNewYear1-min

HOCBONGTOANPHAN-min

 


Mini Test

Bạn đã từng tham gia thi TOEIC ? Thử xem khả năng của mình đến đâu nào! Bài Mini Test này bao gồm 64 câu, thời gian thực hiện 40 phút.

THAM GIA


Full Test

Bài thi thử chuẩn TOEIC về số câu, thời gian quy định trong các kì thi TOEIC. Bài Full Test này bao gồm 200 câu, thời gian thực hiện 120 phút.

THAM GIA


Listening Test

Kiểm tra nhanh khả năng NGHE hiện tại của bạn. Bài Listening Test này bao gồm 100 câu, thời gian thực hiện 45 phút.

THAM GIA


Reading Test

Kiểm tra khả năng NGỮ PHÁPTỪ VỰNG. Bài Reading Test này bao gồm 100 câu, thời gian thực hiện 75 phút.

THAM GIA


BÀI KIỂM TRA NHANH

Các Bài kiểm tra nhanh có số lượng câu hỏi giới hạn, được chia thành từng PART riêng biệt của dạng đề thi TOEIC chuẩn Quốc tế..

THAM GIA

 

PIC003

THÔNG TIN CHI TIẾT