TOEIC LÀ GÌ ?

TOEIC LÀ GÌ ?

TOEIC (Test of English for International Communication) – Công cụ chuẩn Quốc tế đánh giá trình độ tiếng Anh trong môi trường làm việc Quốc tế (bao gồm TOEIC Listening & Reading, TOEIC Speaking & Writing, TOEIC Bridge).

TOEIC Listening and Reading

Bài thi TOEIC Listening and Reading đã đã được chấp nhận và sử dụng như một tiêu chuẩn đánh giá hai kỹ năng Nghe hiểu và Đọc hiểu tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế.

  • Kỹ năng Nghe hiểu rất quan trọng vì nó được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp trực tiếp hoặc qua điện thoại, trong các cuộc họp, hội nghị trực tuyến.
  • Kỹ năng Đọc hiểu rất cần thiết với các loại thư từ, email, báo cáo và tất cả những giao tiếp bằng văn bản.
TOEIC Speaking and Writing

TOEIC Speaking and Writing là bài thi đánh giá khả năng sử dụng kỹ năng Nói và Viết Tiếng Anh trong mội trường làm việc quốc tế bao gồm:

  • Kỹ năng Nói: rất quan trọng, phục vụ hiệu quả cho việc thuyết trình, giao tiếp, họp, hội nghị.
  • Kỹ năng Viết: rất cần thiết với các loại thư từ, email cần có tính thuyết phục cao cùng các loại thông tin trao đổi bằng văn bản khác trong khi làm việc.

ETS khuyến nghị thí sinh đạt từ 500 điểm TOEIC Listening & Reading trở lên nên sử dụng bài thi TOEIC Speaking & Writing để đánh giá trực tiếp 2 Kỹ năng Nói và Viết.

TOEIC Bright

TOEIC Bridge là chương trình kiểm tra tiếng Anh quốc tế từ trình độ sơ cấp đến trung cấp và đặc biệt thích hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên. TOEIC Bridge được coi là “cầu nối” giúp người học tiếp cận với chương trình TOEIC.

 

SƠ LƯỢC CẤU TRÚC BÀI THI

TOEIC LISTENING AND READING

Phần nghe hiểu: 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện qua băng casset hoặc đĩa CD trong thời gian 45 phút. 
Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.

Phần đọc hiểu: 100 câu hỏi với 3 phần được thực hiện trong thời gian 75 phút. Thí sinh sẽ đọc các thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.

Thí sinh trả lời bằng cách sử dụng bút chì tô vào các lựa chọn (A), (B), (C) hoặc (D) vào phiếu trả lời.

TOEIC® SPEAKING AND WRITING

Bài thi Kỹ năng Nói: 11 câu hỏi được thực hiện trong thời gian 20 phút.

Bài thi Kỹ năng Viết:  8 câu hỏi được thực hiện trong thời gian 60 phút.

Bài thi được thực hiện trực tuyến qua đường truyền Internet trên toàn cầu.

TOEIC BRIGHT

Phần nghe hiểu: 50 câu hỏi với 3 phần nghe trong thời gian 25 phút. Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả tranh ảnh, hỏi-đáp, hội thoại hoặc bài nói ngắn, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.

Phần đọc hiểu: 50 câu hỏi với 2 phần (hoàn thành câu và đọc hiểu) được thực hiện trong thời gian 35 phút. Thí sinh sẽ đọc các thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.

Thí sinh trả lời bằng cách sử dụng bút chì tô vào các lựa chọn (A), (B), (C) hoặc (D) vào phiếu trả lời.