CÔNG TY NETMARKS – HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY NETMARKS – HỒ CHÍ MINH

 

Vui lòng lưu ý:

1. Thời gian làm bài 120 phút đếm ngược.

2. Không bỏ sót câu nào.

3. Vui lòng điền đầy đủ thông tin trước khi làm bài.

Chúc Anh/Chị làm bài tốt.

Họ & tên

Mã nhân viên

Mục tiêu TOEIC

This quiz must be completed in 120 minutes.