TOEIC TESTS - LISTENING TEST
09777-83920 (Zalo)
hotro@seeenglish.vn
seeenglish.vn

TOEIC TESTS – LISTENING TEST

TOEIC TESTS – LISTENING TEST

gv-08-1

Ưu đãi lớn Lớp 02 cấp độ 15 tháng, học phí chỉ còn <50%
✓ Lộ trình học giao tiếp từ A-Z cho người mất gốc hoàn toàn.
✓ Luyện lấy bằng TOEIC 450+ 700+ 800+ với lộ trình khoa học.
✓ Giáo trình phù hợp các lớp cấp độ khác nhau.