TOEIC TESTS – FULL TEST
09777-83920 (Zalo)
hotro@seeenglish.vn
seeenglish.vn

TOEIC TESTS – FULL TEST

Bài Full Test được áp dụng cho mục đích Kiểm tra đầu vào TOEIC của người làm để lựa chọn khóa học phù hợp. Vui lòng liên hệ đăng ký làm bài kiểm Tra đầu vào TOEIC để biết thực lực hiện tại.

ĐĂNG KÝ THI

Hoặc bạn có thể lựa chọn bài kiểm tra khác.

BÀI KIỂM TRA NHANH QUAY VỀ

gv-08-1

Ưu đãi lớn Lớp 02 cấp độ 15 tháng, học phí chỉ còn <50%
✓ Lộ trình học giao tiếp từ A-Z cho người mất gốc hoàn toàn.
✓ Luyện lấy bằng TOEIC 450+ 700+ 800+ với lộ trình khoa học.
✓ Giáo trình phù hợp các lớp cấp độ khác nhau.