QUICK TESTS - SHORT TALKS - TEST 4
09777-83920 (Zalo)
hotro@seeenglish.vn
seeenglish.vn

QUICK TESTS – SHORT TALKS – TEST 4

Short Talk

1. What is the woman going to do?
 
 
 
 
2. When did she first make the dish?
 
 
 
 
3. How long does the recipe take to make?
 
 
 
 
4. What is the man talking about?
 
 
 
 
5. Which of the following foods did the man NOT mention?
 
 
 
 
6. According to the man, what should you drink?
 
 
 
 

 

gv-08-1

Ưu đãi lớn Lớp 02 cấp độ 15 tháng, học phí chỉ còn <50%
✓ Lộ trình học giao tiếp từ A-Z cho người mất gốc hoàn toàn.
✓ Luyện lấy bằng TOEIC 450+ 700+ 800+ với lộ trình khoa học.
✓ Giáo trình phù hợp các lớp cấp độ khác nhau.