QUICK TESTS - SHORT TALKS - TEST 3
09777-83920 (Zalo)
hotro@seeenglish.vn
seeenglish.vn

QUICK TESTS – SHORT TALKS – TEST 3

Short Talk

1. What did the speaker’s son paint in elementary school?
 
 
 
 
2. Who buys his son’s paintings?
 
 
 
 
3. What kinds of paintings does the man’s son do?
 
 
 
 
4. What does she carry with her when she travels?
 
 
 
 
5. What does she have that no one else has?
 
 
 
 
6. Which place is NOT mentioned in the talk?
 
 
 
 

 

gv-08-1

Ưu đãi lớn Lớp 02 cấp độ 15 tháng, học phí chỉ còn <50%
✓ Lộ trình học giao tiếp từ A-Z cho người mất gốc hoàn toàn.
✓ Luyện lấy bằng TOEIC 450+ 700+ 800+ với lộ trình khoa học.
✓ Giáo trình phù hợp các lớp cấp độ khác nhau.