QUICK TESTS - SHORT CONVERSATIONS - TEST 4
09777-83920 (Zalo)
hotro@seeenglish.vn
seeenglish.vn

QUICK TESTS – SHORT CONVERSATIONS – TEST 4

Short Conversation

1. Why does the man want to take his girlfriend to another place?
 
 
 
 
2. What does the woman suggest he do?
 
 
 
 
3. Why doesn’t he go where the woman suggests?
 
 
 
 
4. What is wrong with the woman?
 
 
 
 
5. What does the man tell the woman?
 
 
 
 
6. What is true about the woman?
 
 
 
 

 

gv-08-1

Ưu đãi lớn Lớp 02 cấp độ 15 tháng, học phí chỉ còn <50%
✓ Lộ trình học giao tiếp từ A-Z cho người mất gốc hoàn toàn.
✓ Luyện lấy bằng TOEIC 450+ 700+ 800+ với lộ trình khoa học.
✓ Giáo trình phù hợp các lớp cấp độ khác nhau.