QUICK TESTS - SHORT CONVERSATIONS - TEST 3
09777-83920 (Zalo)
hotro@seeenglish.vn
seeenglish.vn

QUICK TESTS – SHORT CONVERSATIONS – TEST 3

Short Conversation

1. What is wrong with Mary?
 
 
 
 
2. How long has Mary had the problem?
 
 
 
 
3. What day is it?
 
 
 
 
4. What kind of test is Mr. Thomas taking?
 
 
 
 
5. At the beginning of the conversation, which line does the doctor ask Thomas to read?
 
 
 
 
6. What is the last letter in the second line?
 
 
 
 

 

gv-08-1

Ưu đãi lớn Lớp 02 cấp độ 15 tháng, học phí chỉ còn <50%
✓ Lộ trình học giao tiếp từ A-Z cho người mất gốc hoàn toàn.
✓ Luyện lấy bằng TOEIC 450+ 700+ 800+ với lộ trình khoa học.
✓ Giáo trình phù hợp các lớp cấp độ khác nhau.