QUICK TESTS - QUESTIONS AND RESPONSES - TEST 2
09777-83920 (Zalo)
hotro@seeenglish.vn
seeenglish.vn

QUICK TESTS – QUESTIONS AND RESPONSES – TEST 2

Question and Response

1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 
5.
 
 
 

 

gv-08-1

Ưu đãi lớn Lớp 02 cấp độ 15 tháng, học phí chỉ còn <50%
✓ Lộ trình học giao tiếp từ A-Z cho người mất gốc hoàn toàn.
✓ Luyện lấy bằng TOEIC 450+ 700+ 800+ với lộ trình khoa học.
✓ Giáo trình phù hợp các lớp cấp độ khác nhau.