Online
12 Đang Tham Gia
Học phí700000 đ399000 đ

THÔNG BÁO

Lớp Toeic New Format cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chứa các điểm nghiên cứu mấu chốt sẽ giúp Quý Học Viên làm quen với nội dung bài thi theo khuôn khổ mới và có thể tự tin rằng mình có sẵn một nguồn lực vững chắc để tối đa hóa điểm thi Toeic.

Dưới đây là một số tính năng nổi bật của lớp Toeic New Format

 • Chương trình được biên soạn dựa trên các nghiên cứu, phân tích và giải thích chi tiết, nâng cao bài thi Toeic theo dạng thức mới nhất.
 • Quý Học Viên sẽ được nghe các giọng đọc ETS tương tự đề thi thực tế.
 • Phần kiến thức trọng điểm giúp đạt mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn và đúng hướng.


bg0001-min

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC NEW FORMAT

PART 1

PART 2

PART 3

PART 4

PART 5

PART 6

PART 7

 • Tranh tả người 87% (đề cũ là 60%).
 • Tranh tả vật 13%.

 • Dạng câu hỏi Wh-question vẫn chiếm tỉ lệ nhiều nhất (45%).

 • Câu hỏi Detail vẫn chiếm hơn một nửa (56%).
 • Xuất hiện 2 loại câu hỏi mới là Graphic (biểu đồ, bảng biểu) và Imply (ngụ ý).

 • Câu hỏi Detail vẫn chiếm tỉ lệ cao (56%).
 • Tương tự Part 3, cũng sẽ xuất hiện dạng câu hỏ Graphic và Imply.

 • Ngữ pháp 10% và chủ yếu xuất hiện nhiều ở phần và mệnh đề quan hệ.
 • Từ vựng 90%, chủ yếu là từ loại (N, V, Adj, Adv) và dịch nghĩa.

 • Ngữ pháp 20% và chủ yếu xuất hiện phần thì.
 • Từ vựng 55%, chủ yếu vẫn là từ loại và dịch nghĩa.
 • Xuất hiện dạng bài mới “Điền câu”.
 • Các thể loại bài gồm: Announcement, notice, letter, e-mail, advertisement.

 • Detail vẫn là dạng câu hỏi chiếm nhiều nhất (59%).
 • Xuất hiện 2 dạng mới khó, yêu cầu khả năng đọc hiểu cao. Đó là Matching và Meaning. Cách làm thường là đọc thông tin xung quanh vị trí cần điền để đoán nghĩa.

seeenglish-luyenthitoeic0068