Online
1791 Đang Tham Gia
(6 ratings)
Học phí700000 đ299000 đ

ĐỐI TƯỢNG

LỘ TRÌNH HỌC


– Mất căn bản.
– Đầu vào <350.

– Tổng quan về bài thi Toeic IIG.
– Hệ thống ngữ pháp, từ vựng nền tảng.
– Làm quen, thực hành với các bài nghe đơn giản (VET).
– Kỹ năng làm bài (BS1).
– Thực hành 10 Bộ đề thực tế (Eco4).

Giúp những bạn mất căn bản hoàn toàn về tiếng Anh có thể củng cố lại từ vựng, ngữ pháp và làm quen dần với giao tiếp thông dụng. Đây cũng chính là khóa học tiền đề phù hợp cho người mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh – TOEIC.

Mục tiêu khóa học này sẽ giúp học viên:

  • Hệ thống lại và nắm rõ các cấu trúc ngữ pháp căn bản và nâng cao.
  • Bổ sung lượng lớn từ vựng trong các đoạn hội thoại thường gặp trong môi trường công việc – TOEIC.
  • Làm quen, cải thiện kỹ năng nghe trong các đoạn hội thoại ngắn trong môi trường công việc – TOEIC.
  • Hoàn thiện kỹ năng làm các Part trong bài thi TOEIC cũng như các mẹo làm bài tốt hơn.
  • Với việc thực hành các bộ đề thực tế TOEIC và phân tích xử lý các tình huống, học viên sẽ tự tin hơn khi đi thi TOEIC lấy chứng chỉ cũng như áp dụng kiến thức trong môi trường công việc chuyên nghiệp sau này bg0001-min

Sau khi hoàn thiện khóa học, SEE English sẽ hỗ trợ cho học viên một khóa học Luyện phản xạ, hình thành tư duy trong giao tiếp cuộc sống hằng ngày. Kết thúc, học viên sẽ trang bị một phản xạ và tư duy tốt trong việc nghe, nói, phân tích các tình huống sẽ gặp phải.

Để tìm hiểu thêm về khóa học và lộ trình ôn luyện phù hợp với mình, hãy để lại thông tin để đội ngũ giáo viên SEE English tư vấn cho bạn nhé!

 

SectionTỔNG QUAN VỀ BÀI THI TOEIC LISTENING & READING
SectionVERY EASY TOEIC
Unit 1 Present Tense - 1.1: Lý thuyết
1.2: Mini Test - Listening
1.3: Mini Test - Reading
Unit 2 Past Tense - 2.1: Lý thuyết
2.2: Mini Test - Listening
2.3: Mini Test - Reading
Unit 3 Gerund/Infinities - 3.1: Lý thuyết
3.2: Mini Test - Listening
3.3: Mini Test - Reading
Unit 4 Subject-Verb Agreement - 4.1: Lý thuyết
4.2: Mini Test - Listening
4.3: Mini Test - Reading
Unit 5 Auxiliaries - 5.1: Lý thuyết
5.2: Mini Test - Listening
5.3: Mini Test - Reading
Unit 6 Relative Pronouns - 6.1: Lý thuyết
6.2: Mini Test - Listening
6.3: Mini Test - Reading
Unit 7 Nouns/Pronouns - 7.1: Lý thuyết
7.2: Mini Test - Listening
7.3: Mini Test - Reading
Unit 8 Adjectives/Adverbs - 8.1: Lý thuyết
8.2: Mini Test - Listening
8.3: Mini Test - Reading
Unit 9 Comparisons - 9.1: Lý thuyết
9.2: Mini Test - Listening
9.3: Mini Test - Reading
Unit 10 Conjunctions - 10.1: Lý thuyết
10.2: Mini Test - Listening
10.3: Mini Test - Reading
Unit 11 Modifiers - 11.1: Lý thuyết
11.2: Mini Test - Listening
11.3: Mini Test - Reading
Unit 12 Negation - 12.1: Lý thuyết
12.2: Mini Test - Listening
12.3: Mini Test - Reading
SectionBÀI KIỂM TRA SÁT HẠCH
PRACTICE TEST
Bài kiểm tra
SectionCHIẾN LƯỢC LÀM BÀI TỪNG PHẦN
LC Unit 1: Dạng câu hỏi có một người trong hình
RC Unit 1: Động từ (verb-v)
Review LC 1
LC Unit 2: Dạng câu hỏi có nhiều người trong hình
Review RC 1
RC Unit 2: Trợ động từ (auxiliary-aux)
Review LC 2
LC Unit 3: Dạng câu hỏi có hình ảnh đồ vật
Review RC 2
RC Unit 3: Thể bị động
Review LC 3
LC Unit 4: Dạng câu hỏi có hình phong cảnh thiên nhiên
Review RC 3
RC Unit 4: Danh từ (noun-n)
Review LC 4
LC Unit 5: Câu hỏi Who/Where
Review RC 4
RC Unit 5: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Review LC 5
LC Unit 6: Câu hỏi When/Which
Review RC 5
RC Unit 6: Các thì
Review LC 6
LC Unit 7: Câu hỏi Why/How/What
Review RC 6
RC Unit 7: Tính từ (adjective-adj)
Review LC 7
LC Unit 8: Câu hỏi Yes/No
Review RC 7
RC Unit 8: Trạng từ (adverb-adv)
Review LC 8
LC Unit 9: Câu hỏi lựa chọn
Review RC 8
RC Unit 9: Liên từ (conjunction-conj) và giới từ (preposition-prep)
Review LC 9
LC Unit 10: Bài đối thoại trong công ty
Review RC 9
RC Unit 10: Từ vựng (1)
Review LC 10
LC Unit 11: Bài đối thoại khi mua sắm
Review RC 10
RC Unit 11: Từ vựng (2)
Review LC 11
LC Unit 12: Bài đối thoại trong nhà hàng
Review RC 11
RC Unit 12: Từ vựng (3)
Review LC 12
LC Unit 13: Bài đối thoại trong ngân hàng
Review RC 12
RC Unit 13: Thư tín và thư điện tử (email)
Review LC 13
LC Unit 14: Dạng bài nói có nội dung hướng dẫn và tin nhắn ghi âm qua điện thoại
RC Unit 14: Quảng cáo
LC Unit 15: Dạng bài nói giới thiệu người và giới thiệu chuyến tham quan
RC Unit 15: Thông báo
SectionBÀI KIỂM TRA SÁT HẠCH
PRACTICE TEST
Bài kiểm tra
SectionBỘ ĐỀ VẬN DỤNG 1
Test 1 - LC
Test 1 - RC
Test 2 - LC
Test 2 - RC
Test 3 - LC
Test 3 - RC
Test 4 - LC
Test 4 - RC
Test 5 - LC
Test 5 - RC
Test 6 - LC
Test 6 - RC
Test 7 - LC
Test 7 - RC
Test 8 - LC
Test 8 - RC
Test 9 - LC
Test 9 - RC
Test 10 - LC
Test 10 - RC
SectionBỘ ĐỀ VẬN DỤNG 2 (New Format)
Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
SectionHOÀN THÀNH