BÀI THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOEIC

BÀI THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOEIC

Đây là bài thi thử đánh giá năng lực đầu vào TOEIC.

Vui lòng lưu ý:

1. Thời gian làm bài 120 phút đếm ngược.

2. Không bỏ sót câu nào.

3. Vui lòng điền đầy đủ thông tin của bạn, giáo viên đang tư vấn…để SEE English có cơ sở phân tích, đánh giá bài làm cho bạn.

Chúc bạn làm bài tốt.

Email:

Tên:

Số điện thoại:

Tên giáo viên tư vấn:

This quiz must be completed in 120 minutes.