BÀI THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOEIC - NEW FORMAT

BÀI THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOEIC – NEW FORMAT

 

Đây là bài Thi sát hạch TOEIC theo chuẩn mới. Cấu trúc đề thi kiểu mới sẽ có một số đổi mới so với đề thi TOEIC hiện tại, với số lượng câu hỏi của mỗi phần thay đổi, và có một số dạng câu hỏi mới, nên nếu bạn nào chưa làm quen thì sẽ không khỏi bỡ ngỡ.

Vui lòng lưu ý:

1. Thời gian làm bài 120 phút đếm ngược.

2. Không bỏ sót câu nào.

3. Vui lòng điền đầy đủ thông tin của bạn, giáo viên đang tư vấn...để SEE English có cơ sở phân tích, đánh giá bài làm và thông báo số điểm quy đổi cho bạn.

Chúc bạn làm bài tốt.

Email:

Tên:

Số điện thoại:

Tên giáo viên tư vấn:

Mức điểm mong muốn

This quiz must be completed in 120 minutes.