BÀI THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOEIC 2

BÀI THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TOEIC 2

 

Đây là bài Thi thử đánh giá năng lực TOEIC hiện tại của bạn ở mức nào.

Vui lòng lưu ý đây là bài thi mô phỏng đề thi thực tế TOEIC về số câu, cấu trúc đề thi, điểm quy đổi.

1. Thời gian làm bài 120 phút đếm ngược.

2. Không bỏ sót câu nào.

3. Vui lòng điền đầy đủ thông tin để SEE English có cơ sở phân tích, đánh giá bài làm cho bạn và thông báo điểm số cho bạn.

Chúc bạn làm bài tốt ^^

Email:

Tên:

Số điện thoại:

Tên giáo viên tư vấn:

Mục tiêu điểm đạt được

This quiz must be completed in 120 minutes.