ATTECH - TRANG KIỂM TRA ĐẦU VÀO

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ENGLISH – TOEIC

logo_2018-2-1_H70

ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI LÀM BÀI

Đây là bài thi đánh giá năng lực TOEIC thực tế. Bài thi này sẽ đánh giá 1 cách tổng quan khả năng hiện tại của bạn.

Vui lòng lưu ý:

1. Thời gian làm bài đếm ngược.

2. Không bỏ sót câu nào.

3. Vui lòng điền đầy đủ thông tin của bạn dưới đây trước khi làm bài.

 

THƯ VIỆN BÀI LÀM

Vui lòng chọn bài làm tùy ý hoặc theo quy định của đơn vị quản lý.