NHẬN BIẾT TỪ LOẠI TIẾNG ANH - SEE ENGLISH

PHÂN BIỆT TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH

5 Dec 2016

TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH

/
Posted By
/
Comments0
/
Học viên hỏi:
Em thấy đa số bài tập trong part 5 của Toeic là bài tập về từ loại, làm sao biết khi nào thì dùng loại nào, See English giúp em phân biệt với. Em cảm ơn rất nhiều!

Miyuki (Nong Lam university)

SEE English

Chào em, từ loại rất quan trọng khi luyện thi Toeic nói riêng và rất thường gặp khi học tiếng Anh nói chung đấy! SEE English sẽ đưa ra cách nhận dạng từ loại dưới đây

TÍNH TỪ ( adjective):

-Trước danh từ: beautiful girl, lovely house…
– Sau TOBE: I am fat, She is intelligent
– Sau động từ chỉ cảm xúc : feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…
Ex: She feels tired
– Sau các từ: something, someone, anything, anyone……..
Ex: I’ll tell you something interesting.
– Sau keep/make+ (o)+ adj…:  Let’s keep our school clean.

Danh từ (Noun):

– Sau Tobe: I am a student.
– Sau tính từ : nice school
– Đầu câu làm chủ ngữ:
– Đứng sau a/an, the, this, that, these, those…
– Sau tính từ sở hữu : my, your, his, her, their…
– Sau many, a lot of/ lots of , plenty of…
– The +(adj) N …of + (adj) N…

Động từ(Verb):

– Thường đứng sau Chủ ngữ: He plays volleyball everyday.
– Có thể đứng sau trạng từ chỉ mức độ thường xuyên: I usually get up early.

Trạng từ(Adverb):

– Đứng sau/trước động từ thường để bổ nghĩa cho động từ đó: She runs quickly.
– Trước tính từ để bổ nghĩa cho tính từ đó: He is very handsome
– Đôi khi ta thấy trạng từ đứng đầu câu hoặc trước động từ nhằm nhấn mạnh ý câu hoặc chủ ngữ.
Ex: Suddenly, the police appeared and caught him.

Tags: luyen thi toeic, toeic 4 ky nang, hoc toeic online

Bình luận