NÓI TIẾNG ANH GIỌNG ANH VÀ MỸ - SEE ENGLISH - TOEIC ONLINE

PHÂN BIỆT GIỌNG ANH VÀ MỸ

16 Nov 2016

CÁCH PHÂN BIỆT GIỌNG ANH ANH VÀ GIỌNG ANH MỸ

/
Posted By
/
Comments0
/

CÁCH PHÂN BIỆT GIỌNG ANH ANH VÀ GIỌNG ANH MỸ

phan-biet-giong-anh-va-my-seeenglish1

Nói tiếng Anh giọng Anh Anh và giọng Anh Mỹ.

Bạn đã bao giờ nghe 2 người nước ngoài lại phát âm cùng một từ khác nhau chưa? Chẳng lẽ một trong hai người đó phát âm sai tiếng mẹ đẻ của họ? Hay là cả hai người đều sai? Nguyên nhân gì đã gây ra sự khác nhau???

Cũng giống như tiếng Việt, người Bắc sẽ phát âm một số chữ khác miền Nam. Những người bản xứ nếu họ đến từ những vùng miền khác nhau thì sẽ có một sự khác biệt giữa cách họ phát âm một số chữ. Hơn nữa, tiếng Anh là một một ngôn ngữ quá phổ biến được sử dụng như ngôn ngữ chính của nhiều quốc gia, vì thế những biến thể trong cách phát âm là một điều không thể tránh khỏi. Sự khác biệt rõ ràng nhất là giữa tiếng Anh Anh và Anh Mỹ. Sau đây SEE English sẽ chỉ ra những khác biệt căn bản giữa chúng để giúp các bạn có thể phân biệt đâu là người nói giọng Anh và đâu là người nói giọng Mỹ.

Giọng Anh Anh luôn cho chúng ta có cảm giác như đang ở trong một bữa tiệc trang trọng, rất êm ái, dễ chịu, nhẹ nhàng. Còn giọng Anh-Mỹ thì lại mang phong cách phóng khoáng, gần gũi, thân thiện, và theo ý kiến của nhiều người, giọng Anh-Mỹ khá dễ nghe.

Việc nhận biết sự khác biệt giữa các giọng sẽ là một lợi thế cho các bạn trong giao tiếp hằng ngày, đặc biệt là đối với những bạn làm việc trong môi trường quốc tế. Ngoài ra đó cũng là lợi thế đối với những bạn có nguyện vọng thi lấy các chứng chỉ quốc tế IELTS, TOEFL, đặc biệt là khi luyện thi TOEIC, vì giọng Anh Mỹ chiếm tới 70-80% trong phần Listening, trong khi Anh Anh chỉ chiếm khoảng 10-15

Phụ âm “r” ở cuối từ.
Tiếng Anh- Anh Tiếng Anh- Mỹ
Âm /r/ bị lược bỏ hoàn toànExample: Car [(Br.E) /kaː/

Floor [(Br.E) /flɔː/

Board [(Br.E) /bɔːd/

Bare [(Br.E) /beə/

Âm /r/ được phát âm rất rõ, lưỡi cong vào phía trongExample: car [Am.E) /kaːr/

Floor [Am.E) /flɔːr/

Board [Am.E) bɔːrd]

Bare [Am.E) /ber/

 

Phụ âm “t” ở giữa 2 nguyên âm.
Tiếng Anh- Anh Tiếng Anh- Mỹ
Phụ âm /t/ được phát âm rõ rangExample:

Item: [(Br.E) /aɪ.təm/

Bottle [(Br.E) /bɔtl/

Computer [(Br.E) /kəm’pju:tə/

Letter [(Br.E) /‘letə/

Phụ âm /t/ được phát âm nhẹ nhàng hơn, gần như biến thành âm /d/Example:

Item [Am.E) /aɪ.dəm/

Bottle [Am.E) /ba:dl/

Computer [Am.E) kəm’pju:dər]

Letter [Am.E) /‘ledər/

Nguyên âm “a”.
Tiếng Anh- Anh Tiếng Anh- Mỹ
Đọc hẳn là / ɑ/Example:

Fast [(Br.E) /fɑːst /

Staff [(Br.E) /stɑːf /

Cat [(Br.E) /kɑːt/

Lamp [(Br.E) /lɑːmp/

Đọc nửa âm /a/ nửa âm /e/, gần như âm /æ/Example:

Fast [Am.E) /fæst/

Staff [Am.E) /stæf/

Cat [Am.E) /kæt/

Lamp [Am.E) /læmp/

Nguyên âm “o”.
Tiếng Anh- Anh Tiếng Anh- Mỹ
Được phát âm tròn miệng là /ɒ/Example:

Document [(Br.E) /dɒkjʊmənt/

Occupied [(Br.E) /ɒkjʊpaɪd/

Copy [(Br.E) /kɒpi/

Monitor [(Br.E) /mɒnɪtə/

Được phát âm lệch hẳn là /ɑː/Example:

Document [Am.E) /dɑːkjʊmənt/

Occupied [Am.E) /ɑːkjʊpaɪd/

Copy [Am.E) /kɑːpi/

Monitor [Am.E) /mɑːnɪtə/

Các chú ý khác.
Tiếng Anh- Anh Tiếng Anh- Mỹ
Either [ˈaɪðər]Neither [ˈnaɪðər]

Via [vaɪə]

Privacy /’praɪvəcɪ/

Direction /daɪ’rekʃn/

Clerk [klɑːk ̩]

Garage [gæridʒ ̩]

Schedule [ˈʃɛdjuːl]

Either [ˈiːðər]Neither [niːðɚ]

Via [vaɪə]

Privacy [’prɪ:vəcɪ]

Direction [dɪ:’rekʃn]

Clerk [klɝːk]

Garage [gəˈrɑːʒ]

Schedule [skedju:l]

Chúc các bạn lựa chọn cho mình một giọng đọc yêu thích và học tiếng Anh tốt.

Bình luận