Luyện thi Toeic- Phân biệt although, though và despite

CÁCH DÙNG ALTHOUGH VÀ DESPITE

18 Oct 2016

PHÂN BIỆT ALTHOUGH VÀ DESPITE

/
Posted By
/
Comments0
/
Học viên hỏi:
Mình đang luyện thi Toeic, mình cứ nhầm mấy cái although, though, despite với in spite of hoài thôi, See English giúp mình phân biệt với. À, các bạn giúp mình câu dưới đây luôn nhé
 ………….. inexperienced, individuals with the willingness to learn will make a difference in the foreseeable future. A. in spite of  B.despite  C. although  D. due to
Rõ ràng sau chỗ trống là danh từ đáp án trong sách là C chứ không phải là B. Cảm ơn các bạn nhiều

Lưu Kim Anh (ĐH KHXH và NV)

SEE English
Chào bạn, bạn sẽ gặp rất nhiều câu có dạng thế này khi luyện thi Toeic đấy!
Mặc dù các từ although, though, despite... đều có nghĩa giống nhau là "mặc dù/dù cho..." nhưng cách dùng của chúng trong câu lại khác nhau
  • Although/ though/ even though + mệnh đề (S+ V+ O...). Ex:  We enjoyed our camping holiday although it rained heavily.(Chúng tôi vẫn vui vẻ cắm trại cho dù trời mưa to)
  • In spite of/ Despite + noun (noun phrase). Ex:  We enjoyed our camping holiday in spite of the rain. (Chúng tôi vui vẻ cắm trại mặc dù trời mưa).
Với câu bài tập mà bạn hỏi  ………….. inexperienced, individuals with the willingness to learn will make a difference in the foreseeable future.
Experienced là tính từ chứ không phải danh từ bạn nhé, đây là mệnh đề được rút gọn chủ ngữ vì nó có cùng chủ ngữ với vế sau. Câu đầy đủ sẽ là "Although (they are) inexperienced, individuals with the willingness to learn will make a difference in the foreseeable future".
Vì thế đáp án C "although" là hoàn toàn chính xác bạn nhé.

Tags: luyen thi toeic, toeic 4 ky nang, hoc toeic online

Bình luận